Lekcje – Jak to wygląda?

Każda moja lekcja anatomii posiada charakterystyczne cechy:

  • indywidualizacja nauczania – dobieram plan i długość zajęć pod konkretne potrzeby ucznia
  • nauka na obrazach – przedstawiam dużą ilość rycin, co ułatwia zrozumienie wielu zagadnień
  • kierowanie się zasadą “od ogółu do szczegółu” – pozwala to na uporządkowanie wiedzy, a jednocześnie daje poczucie, że materiał został dobrze opanowany
  • dostęp do materiałów – po każdej lekcji udostępniam prezentację, mapę myśli (forma streszczenia) oraz testy online na stronie internetowej
  • zaangażowanie ucznia – zależy mi na wcześniejszym przygotowaniu, wtedy nauka jest efektywniejsza

Prowadzę zajęcia w dwóch formach:

  1. Lekcja online – wykorzystuję Skype jako program do komunikacji, dzięki temu mogę wyświetlić ryciny i pokazywać struktury (w ten sposób uczę studentów z całej Polski).
  2. Spotkanie w moim mieszkaniu (ul. Poznańska w Krakowie) – lekcja wygląda tak samo, ale dzięki temu możemy zobaczyć się na żywo.

Czas trwania – najczęściej 1,5 godziny, ale oczywiście wszystko zależy od potrzeb.

Słownictwo anatomiczne – uczę zarówno po łacinie jak i po angielsku.