Pozostałe tematy (ANG)

Jest to test wielokrotnego wyboru. Za każde pytanie można zdobyć maksymalnie 5 punktów, za każdy wariant odpowiedzi przyznawany jest 1 punkt. Jeśli odpowiedź jest prawidłowa należy ją zaznaczyć, natomiast jeśli jest nieprawidłowa nie należy jej zaznaczać.