Polityka Prywatności

 1. Postanowienia ogólne
 • Polityka prywatności reguluje kwestie przetwarzania danych osobowych uzyskiwanych przez Administratora poprzez formularze dostępne na stronach Platformy, oraz danych uzyskanych automatycznie za wiedzą użytkownika Platformy (tzw. ciasteczek i logów serwera).
 • Platforma internetowa https://szkolaanatomii.pl (zwana dalej Platformą) prowadzona jest przez Maciej Haberka właściciel marki Locus Studiorum Maciej Haberka (adres korespondencyjny ul. Żbicka 166/1, 32-065 Krzeszowice) NIP: 6772438194 (zwany dalej Administratorem).
 • Możesz się ze mną skontaktować pisząc maila na adres maciekhaberka@gmail.com.
 • Administrator zbiera dane osobowe w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO.
 • Użytkownikiem Platformy jest każda odwiedzająca go osoba, niezależnie, czy korzysta z jej funkcjonalności.
 • Platforma realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkownika informacje o sobie np wysyłając formularz zapytania.
  • Automatycznie za wiedzą Użytkownika, poprzez zapisane w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”).
  • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
 1. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika
 • Platforma zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
 • Dane osobowe zebrane od Użytkowników są przetwarzane zgodnie z Art 32 RODO.
 • Przesłane mi dane osobowe będą przetwarzane do celów, które wynikają z formularza do którego wprowadzane są dane, np w celu prowadzenia korespondencji, zapisania się na newsletter lub zakupu produktów.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, świadczenie usługi oraz prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na zabezpieczeniu dowodów na potrzeby ewentualnych roszczeń.
 • Użytkownik Platformy ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu do ich przetwarzania lub przeniesienia do innego Administratora. Mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • W przypadku danych przetwarzanych do celów wysyłki newslettera, aby cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wystarczy kliknąć odpowiedni link dołączany do każdej wiadomości.
 • Administrator ma 30 dni na ustosunkowanie się do prośby. Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo odmowy usunięcia danych, jeśli narazi go to na konsekwencje karne lub finansowe (np. w przypadku przetwarzania danych w celach księgowych) lub dane są mu niezbędne do dalszej realizacji usługi lub realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Operatorze, np. prawa Kupującego do rękojmi.
 • Dane osobowe udostępnione przez Użytkownika są przekazywane podmiotom trzecim, w celu realizacji (na rzecz Operatora) usług technicznych i marketingowych, które mają na celu zapewnienie ciągłości działania Platformy lub realizację usług świadczonych w ramach Platformy , np. usługi newslettera, utrzymania serwisu internetowego, korzystania z poczty email.
 1. Informacje o plikach cookies
 • Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które gromadzone są u Państwa na komputerze, urządzeniu przenośnym podczas przeglądania naszej strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem przetwarzającym dane zgromadzone dzięki plikom cookies, jest Administrator serwisu.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • Tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Platformy korzystają ze stron internetowych, np. jaką stronę odwiedzają najczęściej, ile czasu średnio przebywają na stronie itp..
  • Utrzymanie sesji Użytkownika Platformy (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Platformy ponownie wpisywać loginu i hasła.
  • Śledzenia aktywności Użytkownika w Platformie w celu lepszego dopasowania treści reklamowych, poprzez np. ograniczenie wysyłania reklam do Użytkownika, który w ciągu ostatnich 30 dni odwiedził Platformę lub wysyłanie reklam do Użytkownika, który nie dokończył zakupów.
 • Administrator przekazanych przez Klienta danych (oraz danych uzyskanych w sposób automatyczny), nie wykorzystuje do oceny niektórych czynników, w szczególności do analizy sytuacji ekonomicznej Klienta, jego zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 • W ramach Platformy stosowane są dwa plików cookies:
  • Cookie tymczasowe (session cookies) – cookie umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostaje wykasowane po jej zamknięciu,
  • Cookie stałe (persistent cookie) – nie jest kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostaje w urządzeniu Użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień Właściciela Witryny lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Platformy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 • Pliki cookies zamieszczane na komputerze Użytkownika Serwisu, są udostępniane podmiotom świadczącym usługi analityczne i przetwarzane za pomocą Google Analytics i Pixel Facebook.
 • W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 • W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Facebook użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.facebook.com/about/privacy/update
 1. Informacje o danych zbieranych automatycznie przez serwer
 • Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 • Dane te mogą zawierać min.:
  • Czas wejścia na stronę oraz przeglądania jej.
  • Informację o błędach jakie nastąpiły podczas przeglądania Platformy.
  • Adres URL skąd nastąpiło przekierowanie do Platformy(jeśli wejście było zrealizowane przy użyciu tzw “linka”).
  • Informację o nazwie przeglądarki, której korzystasz.
  • Informację o Twoim adresie IP, dzięki czemu mogę dowiedzieć się skąd jesteś (Państwo, region, miasto, stacja bazowa).
 • Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 • Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 1. Informacje końcowe i prawne
 • Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od chwili zamieszczenia na Platformie.
 • Operator Platformy zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, poprzez ogłoszenie zmian na stronie Platformy oraz wysłanie informacji mailowej do zarejestrowanych Użytkowników Platformy.
 • Zarejestrowani Użytkownicy Platformy mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec zmiany Polityki Prywatności, poprzez wysłanie emaila na adres Administratora w przeciągu 14 dni od chwili otrzymania powiadomienia o zmianie.
 • Skorzystanie z prawa, o którym jest mowa w punkcie 3, skutkować będzie zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych uzyskanych przez Administratora w zakresie potrzebnym do korzystania z funkcjonalności serwisu i tym samym spowoduje usunięcie konta Użytkownika Plaformy, który wniósł sprzeciw.
 • Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Platformę upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 • W przypadku, gdy uznają Państwo, że ich dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.