Kim jestem?

dscn7134Jestem lekarzem, dyplom uzyskałem w lipcu 2018 r. na uczelni CM UJ w Krakowie. Jednak pierwsze 3 lata nauki zawodu spędziłem na ŚUM w Katowicach. Tam też pierwszy raz zetknąłem się z tą piękną dziedziną jaką jest Anatomia. Moje zamiłowanie do budowy ciała człowieka zaowocowało startem w ogólnopolskim konkursie Scapula Aurea w Białymstoku w 2013 r. Zająłem tam II miejsce w klasyfikacji drużynowej, co uważam za mój wielki sukces.

W toku dalszych studiów zdecydowałem się na nauczanie anatomii. Doświadczenie zdobyte podczas nauki przedmiotów klinicznych pozwala mi na podkreślanie najważniejszych wiadomości z punktu widzenia lekarza. Jednocześnie możliwość dzielenia się wiedzą sprawia mi ogromną przyjemność i satysfakcję.

Od października 2017 r. prowadzę co miesiąc wykłady na temat anatomii i fizjologii człowieka w Studium Edukacji Ekologicznej we Wrocławiu. Jest to dla mnie świetna okazja do poznania ludzi, którzy mają zupełnie “świeży” pogląd na tematy związane ze zdrowiem.

Osobiście pochodzę z Krakowa, jestem szczęśliwym mężem i ojcem. Sympatyzuję z libertarianizmem i austriacką szkołą ekonomii oraz uwielbiam trekking rowerowy.
                                                                                                                           

Maciej Haberka