Granica w przewodzie pokarmowym

Często w medycynie posługujemy się terminami górny czy dolny odcinek przewodu pokarmowego, ale czy wiemy gdzie występuje granica między nimi?

Granica w przewodzie pokarmowym Read More »